இடுகைகள்

இந்திய நாடு எப்போது உருப்படும்?

பயமாக இருக்கிறது.

பயமும் ஒழுக்கமும்

பெருகி வரும் வன்முறைகளும் போராட்டங்களும்

வெளியூர் செக்குகள் பணமாகும் விதம்

குருவும் சிஷ்யனும்.

கிறிஸ்த்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்.

500 வது பதிவு

அப்பவே நான் சொன்னேன், கேட்டீர்களா?

பதிவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு.

இலவச கம்ப்யூட்டர் மென்பொருட்கள்

புரதச்சத்தின் அவசியமும் மருந்துக் கம்பெனிகளின் ஏமாற்று வித்தைகளும்

பெட்டி போனாப் போகட்டே. தாக்கோல் இவட உண்டல்லோ!

சக பதிவரை வருந்த விடலாமா?

பேங்க் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர்களா?

உலகம் அழியுமா?

போன மச்சான் திரும்பி வந்தான் பூமணத்தோடே

விடை பெறுகிறேன்

எனக்கு கிடைத்த பட்டம்

சிந்தனைத் தெளிவு

கடவுள் வாங்கும் லஞ்சம்.