இடுகைகள்

நாய் பெற்ற தங்கப் பழம்

என் பள்ளி அனுபவம்

சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்.

என் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டருக்கு வந்த சோதனை

An accident

பேங்க் விவகாரங்கள் - கடைசி பகுதி