இடுகைகள்

தொழில் நுட்பப் பதிவர்களுக்கு ஓர் வேண்டுகோள்.

நான் மீண்டும் கையைச் சுட்டுக் கொண்டேன்.

தமிழ்மணம் திரட்டி நிர்வாகத்திற்கு நன்றி

டாட்டா, பிர்லா மாதிரி பணக்காரராக ஆகவேண்டுமா?

தமிழர்கள் காதில் நன்றாகப் பூச்சுற்றுகிறார்கள்.

சில பதிவர்களின் அக்கிரமம்.

VGK 13 - வந்து விட்டார் வ.வ.ஸ்ரீ ! புதிய கட்சி மு.பொ.போ.மு.க. உதயம் !!

ஐரோப்பாவின் சில கோட்டைகளும் பூந்தோட்டங்களும்

என் பெட்ரூமில் ஜெமினி கணேசனும் சாவித்திரியும்

பாப்பாத்தி அம்மா மாடு வந்திருச்சு