இடுகைகள்

நெடுங்கதைகள் படிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்

ஆயிரம் அறுவைப் பதிவிட்ட அறுவைத்திலகம்.

அம்மிக்கல் என்னும் ஆயுதம்

மர்மம் அவிழ்ந்தது.

இறப்புக்கு காரணம் ஜாண்டிஸ்

இன்னுமோர் நேர் மறைப் பதிவு

ஒரு நேர்மறைப் பதிவு

சொந்த வீடு வைத்திருப்பதின் கஷ்டங்கள்.

ஆசை இருக்கு காதல் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு ஆடு மேய்க்க

நின்று போன கல்யாணங்கள்

செய்நன்றியை எதிர் பார்ப்பது முட்டாள்தனம்