இடுகைகள்

பதிவுலகைப் புதுப்பிப்போம் வாரீர் !

உயிர் ஏன் உடலை விட்டு பிரிகிறது.

நல்லா காதுல பூச்சுத்தறாங்கையா

இரண்டு வயிற்றெரிச்சல் சம்பவங்கள்

ஒரு முக்கிய யுத்த தந்திரம்.

என் பதிவுத் தளத்தை வாடகைக்கு விடுகிறேன்.

போச்சு, போச்சு, எல்லாமே போச்சு

இன்று ஒரு பொன்னான தினம்

வாழ்வியல்