செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2017

ஜல்லிக் கட்டும் நானும்

           
                              Image result for ஜல்லிக்கட்டு படம்
எங்க ஊர்ல ஜல்லிக்கட்டு கிடையாது. ஆதலால் நான் இதுவரை ஜல்லிக்கட்டை நேரில் பார்த்தது இல்லை. டிவியில் பார்த்ததுதான்.

இதுவரை நான் பார்த்த ஜல்லிக்கட்டு டிவிக்களில் என்னைக் கவர்ந்தது மாட்டின் கொம்பு குத்தி மனிதனின் குடல் வெளிவருவதைத்தான். ஆனாலும் அடுத்தவன் சாவதைப் பார்ப்பதில் மனிதனுக்குள்ள ஆர்வத்தை மெச்சத்தான் வேண்டும்.

மனித மனத்திற்குள் எப்படிப்பட்ட குரூர அல்லது வக்கிர எண்ணங்கள் குடி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை ஜல்லிக்கட்டுதான் பூரணமாக வெளிக்கொணர்கிறது. இதுதான் தமிழனின் வீர விளையாட்டு என்று எல்லோரும் பீற்றிக் கொள்கிறார்கள். இது ஒரு நல்ல ஜோக்குதான்.

ஆனாலும் ஜல்லிக்கட்டு நடப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். ஊரில் சும்மா திரியும் வெட்டிப் பயல்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை அன்றுதான் கிடைக்கிறது. நடக்கட்டும்.