இடுகைகள்

ஸ்ரீலட்சுமி தேவி பிரசன்னமானாள்

என் கம்ப்யூட்டரை முடக்கி விட்டார்கள்