இடுகைகள்

ஏன் மனிதன் மிருகமாகிறான் ?

பதிவுகளும் பின்னூட்டங்களும்.

பொய் சொன்னாலும் பொருந்தச் சொல்லோணும்.

பதற்றம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பிச்சையெடுத்தானாம் பெருமாளு, பிடுங்கித்தின்னானாம் அனுமாரு

ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு மாடு மேய்க்க

கல்யாணம் கட்டுவது எதற்காக?

சென்னைப் பேரிடர் மேலாண்மை

சென்னை வெள்ளம்.