இடுகைகள்

தமிழன் என்பது ஒரு நாடக வேடமே !

தமிழன் என்பவன் யார்?

தமிழன் என்பவன் ஒரு தனி இனமல்ல !

கோவை (கிறுக்கர்கள்) தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு அரசு மான்யம்

கஜானா காலி என்று புலம்ப முடியாது.

இந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் எனக்கு நடந்த அநியாயம்

திமுக வின் தோல்விக்கு காரணம் என்ன?

ஆஹா, நம்ம (அம்மா) கட்சி ஜெயிச்சாச்சு !

தப்புக்கணக்கு போட்டுவிட்டேன் !

அம்மா என்றழைக்காத தமிழனும் உண்டோ?

கோவை (கிறுக்கர்கள்) தமிழ்ச் சங்கம் - எதிர்காலத்திட்டங்கள்

இவன்தான் பச்சைத் தமிழன்

கட்டுப்பாட்டை இழந்து .....