இடுகைகள்

இணையமும் புத்தகங்களும்

என் ஆசிரியரைக் கண்டேன் - பாகம் 2

இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்.

ஒரு அவசரப் பதிவு.

என் ஆசிரியரைக் கண்டேன் - பாகம் 1

கல்யாணம் பண்ணப் போகும் மகனே

80 வயதிலும் இளமை !

புது வருட வாழ்த்துகளும் தீர்மானங்களும்.