இடுகைகள்

சொட்டு நீர்ப் பாசனம் உருவான கதை

ஜெருசலேமின் கண்ணீர் சுவர்

இயேசுவின் கடைசி யாத்திரை

இஸ்ரேலுக்குப் போனேன்.

இஸ்ரேலுக்கு விசா வாங்கினேன்.

ஆம்ஸ்டர்டாமிலிருந்து இஸ்ரேல் வரை

குளிரிலிருந்து தப்பித்தேன்.

உலக மகாத் திருட்டு