இடுகைகள்

அஞ்சலை - சிறுகதை

அமுதைப் பொழியும் நிலவே !

பதிவுகளில் கோளாறா இல்லை எனக்குக் கோளாறா, தெரியலையே?

ஆப்பிள் கன்னங்களும் ....... அபூர்வ எண்ணங்களும் !

நான் என் வாழ்நாளில் இதுவரை சாப்பிடாத இனிப்பு

உடம்பெல்லாம் உப்புச்சீடை

பத்துமலை முருகன்