இடுகைகள்

கஞ்சி வரதப்பா ! எங்கே வருதப்பா?

புலி வருது புலி வருது வந்துட்டே இருக்கிறது.

அப்துல் கலாமுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம்.

நைனா கீதா?

பல்லெல்லாம் பல்லல்ல

பெங்களூர் விஜயம்.