இடுகைகள்

அம்மன் அருளால் ஈமு பிரச்சினை தீர்ந்தது!

உடும்பு வேண்டாம், கையை விட்டால் போதும்

ஈமு கோழி வாங்கலியோ? ஈமு கோழீஈஈஈஈஈ