இடுகைகள்

ஜோசியத்தை நம்பி வாழ்க்கையைத் தொலைத்தவர்கள்.

மருமகன்களுக்குப் பிடித்த மாமனார் எப்படியிருப்பார்?