இடுகைகள்

இலவசங்களை குறை கூறாதீர்கள். அது தேசத்துரோகம்.