இடுகைகள்

நல்லா காதுல பூச்சுத்தறாங்கையா

ஈமெயில் படித்தால் பணம் தரும்