என்னால் புதிய பதிவுகள் எழுத முடிவதில்லை. ஆனாலும் பிளாக்கை உயிருடன் வைத்திருக்க ஆசை. ஆகவே என்னுடைய அனைத்து பதிவுகளையும் மீள் பதிவாகப் போடுகிறேன்.

கங்கா ஆரத்தி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
கங்கா ஆரத்தி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

சனி, 7 ஆகஸ்ட், 2010

ஹரித்துவாரில் கங்கைக்கு ஆரத்தி

ஹரித்துவாரில் அனுதினமும் மாலையில் கங்கைக்கு ஆரத்தி காண்பித்து வணங்குகிறார்கள். அதை நான் கண்டு களித்தேன். யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் என்ற வாக்குப்படி அந்த காட்சிகளை இங்கு பதிவிடுகிறேன்.