இடுகைகள்

பேங்கில் கடன் வாங்கினால் திருப்பிக் கட்டவேண்டியதில்லை