இடுகைகள்

கடவுள்களுக்கு நோய்கள் வராதா?

என் பெட்ரூமில் ஜெமினி கணேசனும் சாவித்திரியும்