இடுகைகள்

ஆசை இருக்கு காதல் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு ஆடு மேய்க்க

1.தேவலோகத்தில் ஒரு புரட்சி

நான் செய்த புரட்சிகள்