இடுகைகள்

என் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டருக்கு வந்த சோதனை

நான் வென்று விட்டேன்