இடுகைகள்

பதிவுகளில் கோளாறா இல்லை எனக்குக் கோளாறா, தெரியலையே?

திருடன், திருடன்