இடுகைகள்

கல்யாண வீட்டில் மாப்பிள்ளையே பெண்ணைக்....