இடுகைகள்

என்னைப் பார்த்து இந்தக் கேள்வி கேட்கலாமா?