இடுகைகள்

இன்று ஒரு பொன்னான தினம்

என் தலைக்கனம் மறைந்தது.