இடுகைகள்

அநியாயம், அக்கிரமம், இதைக்கேட்பாரில்லையா?