நூல்கள் அன்பளிப்பு லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
நூல்கள் அன்பளிப்பு லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

திங்கள், 5 அக்டோபர், 2015

ஞானாலயா நூல் நிலையம், புதுக்கோட்டை

                                                    Image result for ஞானாலயா நூல் நிலையம், புதுக்கோட்டை

ஞானாலயா திரு. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தன்னுடைய தனி முயற்சியினால் ஒரு நூல் நிலையம் உண்டு பண்ணி பொது மக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அருந்தொண்டு ஆற்றி வருவது பதிவர்கள் அனைவரும் அறிந்ததே.

வருகிற 11-10-2015 அன்று புதுக்கோட்டையில் நடக்கும் பதிவர் சந்திப்பிற்கு வரும் பதிவர்கள் தங்களிடம் உள்ள, அவர்களுக்கு இனிமேல் தேவைப்படாத புத்தகங்களைக் கொண்டு வந்தால் பெற்றுக்கொள்வார்களா எனத்தெரிந்தால், பதிவர்கள் தங்களிடம் அதிகப்படியாக இருக்கும் புத்தகங்களை கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன்.

இது சம்பந்தமாக திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை யாராவது தொடர்பு கொண்டு விவரங்கள் தெரிவித்தால் நன்றாக இருக்கும்.

எந்த மாதிரியான புத்தகங்களைப் பெற்றுக் கொள்வார்கள்? பதிவர் சந்திப்பு நிகழும் மன்றத்திற்கு யாரையாவது நியமித்து புத்தகங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா?  இந்த விவரங்களும் தெரிந்தால் நன்றாக இருக்கும்.