இடுகைகள்

சிந்திப்பதற்கு ஒரு விடியோ

வயதாவதின் நன்மைகள்.

Actual Practical experience.

ஒரு மனதைத் தொடும் கதை

வயதுக்கு (60+) வந்தவர்களுக்கும் வராதவர்களுக்கும்

சுகப்பிராப்தியும் துக்க நாஸ்தியும்

முக்காத் துட்டுக்கு கருப்பட்டி வாங்கீட்டு வாடோய்!

என் கேள்விக்கு என்ன பதில்?

ஜோதிடம் வாழ்விற்கு அவசியமா?