என்னால் புதிய பதிவுகள் எழுத முடிவதில்லை. ஆனாலும் பிளாக்கை உயிருடன் வைத்திருக்க ஆசை. ஆகவே என்னுடைய அனைத்து பதிவுகளையும் மீள் பதிவாகப் போடுகிறேன்.

வைரஸ்? லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
வைரஸ்? லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி, 2015
தமிழரின் பெருமை தெரியவேண்டும் என்றால்.தமிழகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆணையிட வேண்டும்  ...மேலும் வாசிக்க


இந்தத் தளத்தில் நுழைந்தவுடன் கீழ்க்கண்ட படம் தோன்றுகிறது. என்ன செய்தாலும் மறைய மாட்டேன் என்கிறது. தளத்தின் ஆசிரியர் கவனிக்கவும்.