இடுகைகள்

குருவும் சிஷ்யனும்.

விக்கிரமாதித்தன் தலையை பட்டி இரவல் வாங்கின கதை - பாகம் 2