இடுகைகள்

நான் ஒரு பக்காத் திருடன்.

ஒரு கற்பனை நிகழ்வு (நிஜம்)

ஈரோட்டுக்காரரின் கோவை ஆக்கிரமிப்பு

உங்களுக்குப் பைத்தியம்தான் புடிச்சிருக்கு !

எனக்கு ஒரு உண்மை புரியலீங்க.