இடுகைகள்

என்னாலெ முடியல, நான் வெலகிக்கிறேன் - பாகம் 1