இடுகைகள்

14.வட்டத்திடம் மாட்டிக்கொண்டோம்.

அப்துல் கலாமுக்கு தர்ப்பணம்.

பழனியில் பழனி.கந்தசாமி செய்த மடத்தனம்