இடுகைகள்

கட்டுப்பாட்டை இழந்து .....

ஓடுகிற பாம்பை மிதிக்கிற வயசு

பயமாக இருக்கிறது.

இருசக்கர வாகனங்களும் விபத்துகளும்.

இரண்டு யோசிக்க வைக்கும் செய்திகள்.