வெள்ளி, 23 நவம்பர், 2012

பதிவுகளின் வகைகள்.

பதிவுகள் பல விதம். சில பதிவுகள் எல்லோரும் படித்துப் பயன் பெறட்டும் என்ற நோக்கத்தில் எழுதப்படுகின்றன. அவை படிப்பதற்கு எளிதாக, நல்ல நடையில், நல்ல எழுத்துக்ளுடன், நல்ல இடைவெளியுடன் எழுதப்படுகின்றன.


ஆனால் அநேக பதிவுகள் அவரவர்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்படுகின்றன. இந்தப் பதிவுகளை மற்றவர்கள் வாசிக்கவேண்டும் என்று அந்த்ப பதிவர்கள் நினைப்பதில்லை. அந்தப் பதிவுகள் பெரும்பாலும் கருப்பு பின்புலத்தில் வெள்ளை எழுத்துகளுடன் இருக்கும். டிசைனும் டார்க் கலரில் இருக்கும்.


நாம் எழுதப் படிக்க ஆரம்பித்த காலத்தில் கருப்பு சிலேட்டில் வெள்ளை பலப்பத்தினால் எழுதினோம். ஆனால் வளர்ந்த பிறகு வெள்ளைக் காகிதத்தில் கருப்பு மசியினால் எழுத ஆரம்பித்தோம். இதுதான் இயற்கையான வளர்ச்சி.

சில பதிவுகளில் கொசகொசவென்று படங்களும் இன்ன பிறவும் இருக்கும். பதிவு எங்கேயென்று தேடவேண்டும்.


நீங்கள் எப்படி?

புதிய பதிவர்களுக்கு சில நல்ல யோசனைகள் கோடங்கியின் இந்த பதிவில் இருக்கின்றன.