வியாழன், 31 ஜூலை, 2014

புரதங்களும் மனித உணவும்


மாவுச்சத்துக்கு அடுத்தபடியாக மனிதனுக்கு வேண்டியது புரதச்சத்தாகும். அடுத்தபடியாக என்று வரிசைக் கிரமத்திற்காக சொன்னேனே தவிர, முக்கியத்துவத்தில் புரதம்தான் முதலாவதாக இருக்கின்றது.

புரதம் என்பது மாவுச்சத்து கூட நைட்ரஜன் என்ற தனிமமும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டுப் பொருளாகும். புரிந்து கொள்ள எளிமைக்காக இப்படி சொன்னேனே தவிர புரதம் என்பது ஒரு தனித்தன்மை கொண்ட அங்ககப் பொருளாகும்.

ஆகாயத்திலுள்ள காற்றில் ஏறக்குறைய 80 சதம் நைட்ரஜன் வாயுதான். ஏன் இதை நாம் அப்படியே நம் உடல் தேவைக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று கேட்கலாம். நல்ல கேள்விதான். ஆனால் இயற்கையின் மர்மங்களை யார் அறிவார்?

புரதம் என்பது 26 வகையான அமினோஅமிலங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதில் 10 அமினோ அமிலங்கள் அவசியமானவை என்று வகைப் படுத்தியுள்ளார்கள். காரணம், இவைகளை மனித உடம்பில் தயாரிக்க முடியாது. மற்றவைகளை சமாளித்துக் கொள்ளலாம்.

மனித உடம்பில் உள்ள அனைத்து திசுக்களும் புரதத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்டவை. தவிர அனைத்து ஹார்மோன்களும், என்சைம்களும் வைட்டமின்களும் புரதத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்டவை. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். பலர் அறிந்திருந்தாலும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளாத ஒரு சமாச்சாரம் என்னவென்றால், நம் உடம்பில் உள்ள பெரும்பாலான திசுக்களின் ஆயுட்காலம் சராசரியாக15 நாட்கள்தான். அதன் பிறகு அந்த திசுக்களை அழித்து விட்டு அவைகளின் இடத்தில் புது திசுக்களை நம் உடம்பு உண்டுபண்ணிக்கொள்கிறது.

இந்த ரிப்பேர் வேலை நம் ஆயுட்காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டே இருக்கிறது. எலும்புகளும் மூளையும் இதற்கு விதிவிலக்கு. எலும்பு திசுக்களின் ஆயுட்காலம் 25-30 வருடங்கள். மூளை திசுக்கள் எப்போதும் அழிவதில்லை. (அவ்வப்போது மூளையும் தன்னைப் புதிப்பித்துக்கொண்டால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்? நான் எப்போது உன்னிடம் கடன் வாங்கினேன் என்று கூசாமல் சொல்லலாம்).

இந்த திசுக்களை புதிப்பிக்கும் வேலைக்கு புரதம் கண்டிப்பாகத் தேவை. புரதம் பற்றாக்குறை இருந்தால் இந்த வேலை நடக்காது. அப்போது மனிதனின் அவயவங்கள் தங்கள் வேலைகளைச் செய்வது நின்று போய்விடும். அப்புறம் என்ன நடக்கும் என்பது நீங்கள் அறிந்ததுதான்.

உங்கள் மனதில் தோன்றும் ஒரு கேள்விக்கு இங்கேயே பதில் கூறி விடுகிறேன். பழைய திசுக்களை அழிக்கும்போது அதில் இருக்கும் புரதத்தை வைத்து ஏன் மறு சுழற்சி முறையில் புது திசுக்களை உண்டு பண்ணக்கூடாது? நல்ல கேள்விதான். ஆனால் சாதாரண மனிதர்களால் அப்படி மறுசுழற்சி செய்ய முடியாது. பழங்கால சித்தர்கள் இந்த வித்தையைக் கற்றிருக்கலாம். அதனால்தான் அவர்கள் காற்றையே உட்கொண்டு ஜீவித்திருந்தார்கள் என்று புத்தகங்களில் படிக்கிறோம்.

பழைய திசுக்களை அழிக்கும்போது புரதச்சத்து பெரும்பாலும் அழிக்கப்பட்டு, அதிலுள்ள நைட்ரஜன் தனிமம் யூரியாவாக மாறுகின்றது. இந்த யூரியாதான் சிறுநீரகங்கள் மூலமாகப் பிரிக்கப்பட்டு சிறுநீராக மாறி வெளியேற்றப்படுகின்றது. இவ்வாறு யூரியா வெளியேற்றப்பட-வில்லையானால் இரத்தத்தில் யூரியா அதிகம் சேர்ந்து பல வியாதிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

நமக்கு புரதம் பல வகைகளில் கிடைக்கிறது. நாம் உணவில் பயன்படுத்தும் பருப்பு வகைகள்தாம் முக்கியமாக நமக்கு புரதத்தைத் தருகின்றன. அரிசி. கோதுமை போன்ற தானியங்களிலும் புரதம் இருந்தாலும் அவை மிகக் குறைவாக இருப்பதால் நம் உடலின் தேவைக்குப் போதாது. ஆகவேதான் புரதம் அதிகமுள்ள பருப்பு வகைகளை உபயோகிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

பருப்புகளை மட்டும் நம்பியிருக்கும் சாகபட்சிணிக்காரர்களுக்கு ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது. நமக்கு வேண்டிய அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் கொண்ட பருப்பு வகைகள் இல்லை. ஆகையால் பல வகையான பருப்புகளை நம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் இக்குறையை ஓரளவு சரிக்கட்டலாம். ஆனாலும் அந்த முறை முழுமையாக நம் புரதத் தேவையை ஈடு கட்டாது.

மனிதனுக்கு வேண்டிய அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் கொண்ட புரதம் மாமிச உணவில்தான் இருக்கிறது. பால், முட்டை, மீன், கோழி, ஆடு, மாடு, இன்ன பிற. நான் சாக பட்சிணி என்று சொல்லிக்கொள்ளும் பெரும்பாலான மனிதர்கள் பாலை மாமிச உணவு என்று கருதுவதில்லை. அதனால்தான் அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்கள்.

இன்னும் சிலர் முட்டையை வெஜிடபிள் கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் வெஜிடபிள் முட்டை என்று இப்பொழுது குஞ்சு பொரிக்காத முட்டைகள் அதிகம் உற்பத்தியாகின்றன. மங்களூரிலும் வங்காளத்திலும் பிராமணர்கள் கூட மீன் சாப்பிடுவார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த விவகாரம் அவரவர்கள் நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்டது.

ஆனால் மனிதன் தான் சாப்பிடும் உணவில் போதுமான புரதச்சத்து இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

வெள்ளி, 25 ஜூலை, 2014

புரத சத்தின் அவசியம்

மாவுச்சத்துக்கு அடுத்தபடியாக மனிதனுக்கு மிக அவசியமானது புரதச்சத்து. இவைகளைப்பற்றி என் விளக்கத்திற்கு முன்பாக, ஆங்கிலத்தில் வந்துள்ள ஒரு கட்டுரையை படித்தால் நலமாக இருக்கும்.

https://www.youtube.com/watch?v=yw1xehi3KSU

Protein Intake – How Much Protein Should You Eat Per Day?
By Kris Gunnars | 251,113 views
“Protein is King” – Dr. Spencer Nadolsky
Protein is incredibly important.
If we don’t get enough from the diet, our health and body composition suffers.
However, there are vastly different opinions on how much protein we actually need.
Most official nutrition organizations recommend a fairly modest protein intake.
The DRI (Dietary Reference Intake) is 0.8 grams of protein per kilogram of body weight, or 0.36 grams per pound (1).
This amounts to (23):
·        56 grams per day for the average sedentary man.
·        46 grams per day for the average sedentary woman.
Although this meagre amount may be enough to prevent downright deficiency, studies show that it is far from sufficient to ensure optimal health and body composition.
It turns out that the “right” amount of protein for any one individual depends on many factors… including activity levels, age, muscle mass, physique goals and current state of health.
So… what amount of protein is optimal and how do lifestyle factors like weight loss, muscle building and activity levels factor in?
Let’s find out…
Protein – What is it and Why do we Care?
Proteins are the main building blocks of the body.
They’re used to make muscles, tendons, organs and skin.
Proteins are also used to make enzymes, hormones, neurotransmitters and various tiny molecules that serve important functions.
Without protein, life as we know it would not be possible.
Proteins are made out of smaller molecules called amino acids, which are linked together like beads on a string. The linked amino acids form long protein chains, which are then folded into complex shapes.
Some of these amino acids can be produced by the body, while we must get others from the diet. The ones we can not produce and must get from our foods are called the “essential” amino acids.
Protein is not just about quantity. It’s also about quality.
Generally speaking, animal protein provides all the essential amino acids in the right ratio for us to make full use of them (only makes sense, since animal tissues are similar to our own tissues).
If you’re eating animal products (like meat, fish, eggs, or dairy) every day, then you’re probably already doing pretty well, protein-wise.
If you don’t eat animal foods, then it is a bit more challenging to get all the protein and essential amino acids that your body needs (good article on this here).
Most people don’t really need protein supplements, but they can be useful for athletes and bodybuilders.
Bottom Line: Protein is a structural molecule assembled out of amino acids, many of which the body can’t produce on its own. Animal foods are usually high in protein, with all the essential amino acids that we need.

Protein Can Help You Lose Weight (and Prevent You From Gaining it in The First Place)
Protein is incredibly important when it comes to losing weight.
As we know… in order to lose weight, we need to take in fewer calories than we burn.
Eating protein can help with that, by boosting your metabolic rate (calories out) and reducing your appetite (calories in). This is well supported by science (4).
Protein at around 25-30% of calories has been shown to boost metabolism by up to 80 to 100 calories per day, compared to lower protein diets (567).
But probably the most important contribution of protein to weight loss, is its ability to reduce appetite and cause a spontaneous reduction in calorie intake. Protein is much more satiating than both fat and carbs (89),
In a study in obese men, protein at 25% of calories increased feelings of fullness, reduced the desire for late-night snacking by half and reduced obsessive thoughts about food by 60% (10).
In another study, women who increased protein intake to 30% of calories ended up eating 441 fewer calories per day. They also lost 11 pounds in 12 weeks, just by adding more protein to their diet (11).
But protein doesn’t just help you lose… it can also help prevent you from gaining weight in the first place.
In one study, just a modest increase in protein from 15% of calories to 18% of calories reduced the amount of fat people regained after weight loss by 50% (12).
A high protein intake also helps to build and preserve muscle mass (see below), which burns a small amount of calories around the clock.
By eating more protein, you will make it much easier to stick to whichever weight loss diet (be it high-carb, low-carb or something in between) you choose to follow.
According to these studies, a protein intake around 30% of calories may be optimal for weight loss. This amounts to 150 grams per day for someone on a 2000 calorie diet. You can calculate it by multiplying your calorie intake by 0.075.
Bottom Line: A protein intake at around 30% of calories seems to be optimal for weight loss. It boosts the metabolic rate and causes a spontaneous reduction in calorie intake.
More Protein Can Help You Gain Muscle and Strength
Muscles are made largely of protein.
As with most tissues in the body, muscles are dynamic and are constantly being broken down and rebuilt.
To gain muscle, the body must be synthesizing more muscle protein than it is breaking down.
In other words, there needs to be a net positive protein balance (often called nitrogen balance, because protein is high in nitrogen) in the body.
For this reason, people who want a lot of muscle will need to eat a greater amount of protein (and lift heavy things, of course). It is well documented that a higher protein intake helps build muscle and strength (13).
Also, people who want to hold on to muscle that they’ve already built may need to increase their protein intake when losing body fat, because a high protein intake can help prevent the muscle loss that usually occurs when dieting (1415).
When it comes to muscle mass, the studies are usually not looking at percentage of calories, but daily grams of protein per unit of body weight (kilograms or pounds).
A common recommendation for gaining muscle is 1 gram of protein per pound of body weight, or 2.2 grams of protein per kg.
Numerous studies have tried to determine the optimal amount of protein for muscle gain and many of them have reached different conclusions.
Some studies show that over 0.8 grams per pound has no benefit (16), while others show that intakes slightly higher than 1 gram of protein per pound is best (17).
Although it’s hard to give exact figures because of conflicting results in studies, 0.7-1 grams (give or take) per pound of body weight seems to be a reasonable estimate.
If you’re carrying a lot of body fat, then it is a good idea to use either your lean mass or your goal weight, instead of total body weight, because it’s mostly your lean mass that determines the amount of protein you need.
Bottom Line: It is important to eat enough protein if you want to gain and/or maintain muscle. Most studies suggest that 0.7 – 1 grams per pound of lean mass (1.5 – 2.2 grams per kg) is sufficient.
Other Circumstances That Can Increase Protein Needs
Disregarding muscle mass and physique goals, people who are physically active do need more protein than people who are sedentary.
If you have a physically demanding job, you walk a lot, run, swim or do any sort of exercise, then you need more protein. Endurance athletes also need quite a bit of protein, about 0.5 – 0.65 grams per pound, or 1.2 – 1.4 grams per kg (1819).
Elderly people also need significantly more protein, up to 50% higher than the DRI, or about 0.45 to 0.6 grams per pound of bodyweight (2021).
This can help prevent osteoporosis and sarcopenia (reduction in muscle mass), both significant problems in the elderly.
People who are recovering from injuries may also need more protein (22).
Bottom Line: Protein requirements are significantly increased in people who are physically active, as well as in elderly individuals and people who are recovering from injuries.

Does Protein Have any Negative Health Effects?
Protein has been unfairly blamed for a number of health problems.
It has been said that a high protein diet can cause kidney damage and osteoporosis.
However, none of this is supported by science.
Although protein restriction is helpful for people with pre-existing kidney problems, protein has never been shown to cause kidney damage in healthy people (2324).
In fact, a higher protein intake has been shown to lower blood pressure and help fight diabetes, which are two of the main risk factors for kidney disease (2526).
If protein really does have some detrimental effect on kidney function (which has never been proven), it is outweighed by the positive effects on these risk factors.
Protein has also been blamed for osteoporosis, which is strange because the studies actually show that protein can help prevent osteoporosis (2728).
Overall, there is no evidence that a reasonably high protein intake has any adverse effects in healthy people trying to stay healthy.
Bottom Line: Protein does not have any negative effects on kidney function in healthy people and studies show that it leads to improved bone health.

How to Get Enough Protein in Your Diet
The best sources of protein are meats, fish, eggs and dairy products. They have all the essential amino acids that your body needs.
There are also some plants that are fairly high in protein, like quinoa, legumes and nuts.
All of this being said, I don’t think there is any need for most people to actually track their protein intake.
If you’re just a healthy person trying to stay healthy, then simply eating quality protein with most of your meals (along with nutritious plant foods) should bring your intake into an optimal range.
What “Grams of Protein” Really Means
This is a very common misunderstanding…
When I say “grams of protein” – I mean grams of the macronutrient protein, not grams of a protein containing food like meat or eggs.
An 8 ounce serving of beef weighs 226 grams, but it only contains 61 grams of actual protein. A large egg weighs 46 grams, but it only contains 6 grams of protein.
What About The Average Person?
If you’re at a healthy weight, you don’t lift weights and you don’t exercise much, then aiming for 0.36 to 0.6 grams per pound (or 0.8 to 1.3 gram per kg) is a reasonable estimate.
This amounts to:
·        56-91 grams per day for the average male.
·        46-75 grams per day for the average female.
But given that there is no evidence of harm and significant evidence of benefit, I think it is better for most people to err on the side of more protein rather than less.


செவ்வாய், 22 ஜூலை, 2014

குளுகோஸ் எப்படி சக்தியாக மாறுகிறது ?


நாம் சாப்பிடும் உணவானது நமது உணவுக் குழாயில் குளுகோஸாக மாறி இரத்தத்தில் கலக்கிறது என்று முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்தோம். இந்த குளுகோஸ் இரத்தத்தின் மூலமாக நமது உடம்பின் ஒவ்வொரு திசுக்களுக்கும் சென்று அடைகிறது. (மனித உடலில் சுமார் 10 லட்சம் கோடி திசுக்கள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள்).

ஒவ்வொரு திசுவும் ஒரு ரசாயனத் தொழிற்சாலை போல செயல்படுகிறது. இரத்தத்தின் மூலம் இவைகளுக்கு மனிதனின் எரிபொருளான குளுகோஸ் மற்றும் பிராணவாயு சென்று அடைகின்றன. இரத்தத்திற்கு பிராணவாயு நுரையீரலிலிருந்து கிடைக்கிறது என்ற ரகசியம் உங்களுக்கு முன்பே தெரியும்.

நாம் நம் அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் விறகு எரிதலைப் பார்த்திருக்கிறோம். அதிலுள்ள ரசாயன மாற்றத்தைப் பற்றி எத்தனை பேர் சிந்தித்திருப்போம? விறகில் உள்ளது கரிமம் அதாவது கார்பன். அது எரிகின்றபோது ஆகாயத்தில் உள்ள பிராணவாயுவுடன் சேர்ந்து கரியமலவாயுவாக மாறுகிறது.  கூடவே உஷ்ணமும் வெளி வருகிறது. இந்த உஷ்ணத்திற்காகத்தான் நாம் விறகை எரிக்கிறோம்.

ஒரு உண்மையைப் பாருங்கள். விறகு வெட்ட வெளியில் கிடக்கிறது. வெட்ட வெளியில் தேவையான பிராணவாயுவும் இருக்கிறது. ஆனால் விறகு எரிவதில்லையே? ஏன்? விறகு எரிய ஆரம்பிக்க முதலில் ஒரு தூண்டுதல் வேண்டும். ஒரு சிறிய நெருப்பினால் அந்த விறகில் தீ மூட்ட வேண்டும். பிறகு அந்த விறகு தானாக எரியத் துவங்கும்.

நம் உடலிலும் ஏறக்குறைய 24 மணி நேரமும்  இந்த மாதிரி ஒரு எரிதல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் நாம் அதை உணர்வதில்லை. ஏனெனில் இந்த எரிதல் அமைதியாகவும் ஆர்ப்பாட்டமில்லாமலும் நடக்கிறது.

நாம் சாப்பிட்ட உணவு குளுகோஸாக மாறி நம் உடம்பிலுள்ள அனைத்து திசுக்களுக்கும் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தோம். இந்த குளுகோஸ் திசுக்களை அடைந்ததும் சில என்சைம்கள் இந்தக் குளுகோஸை இரண்டு துண்டாக்குகின்றன. பிறகு இந்த இரண்டு துண்டங்களும் வேறு என்சைம்களினால் தாக்கப்பட்டு பிராணவாயுவுடன் சேர்க்கின்றன. இவ்வாறு சேரும்போது சக்தியும், உஷ்ணமும், கரியமலவாயுவும் உண்டாகின்றன.

விவரமாகத் தெரிந்து கொள்ள இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படங்களைப் பார்க்கவும். தலை சுற்ற ஆரம்பிக்கும்போது நிறுத்திவிடவும்.

இவ்வாறு உண்டாக்கப்பட்ட சக்தி ஒரு வேதியல் மூலகத்தில் இருக்கும். இந்த சக்தி உடலின் எந்தப் பகுதிக்குத் தேவையோ அங்கு இரத்தத்தின் மூலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. சக்தி தேவையில்லாத சமயத்தில், அதாவது தூங்கும்போது பெரும்பாலான திசுக்கள் ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளும். தூங்கும்போது தேவைப்படும் குறைந்த அளவு சக்தியே உற்பத்தியாகும்.


இந்த ஒழுங்குகள் எல்லாம் நம்முடைய எண்ணம் இல்லாமல் தானாகவே நடக்கின்றன. இந்த வேலைகள் நின்றுபோனால் நம் உடலை எரியூட்டவேண்டி வரும்.

இப்படி உற்பத்தியாகும் சக்திதான் நாம் வேலை செய்யும்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

வெள்ளி, 18 ஜூலை, 2014

மாவுச்சத்து சக்தியாக மாறும் அதிசயம்


இந்த மாவுச் சத்து உடலுக்குள் போய் எப்படி சக்தியாக மாற்றமடைகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

அனைத்து மாவுச்சத்துக்களும் அடிப்படையில் சர்க்கரையே. நூற்றுக்கணக்கான சர்க்கரை மூலகங்கள் பிணைந்து மாவுச்சத்தாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இந்த மாவுச்சத்து திரும்பவும் சர்க்கரையாக மாறினால்தான் மனிதனுக்கு உபயோகமாகும். இந்த மாற்றம் மனிதனுடைய இரைப்பையிலும் சிறுகுடலிலும் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு மாவுச்சத்து சர்க்கரையாக மாறியபின் அந்த சர்க்கரை இரத்தத்தினால் உறிஞ்சப்பட்டு உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் செல்கிறது.


சாப்பிட்டவுடன் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுவது இதனால்தான். வெறும் சர்க்கரையைச் சாப்பிட்டால்தான் இரத்தத்தில் சர்க்கரை கூடும், இட்லி, தோசை, சாதம் முதலானவை சாப்பிட்டால் அவ்வாறு சர்க்கரை கூடாது என்று இன்றும் பல சர்க்கரை நோயாளிகள் நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அது தவறு என்று அவர்கள் உணரவேண்டும்.


சர்க்கரை சக்தியாக மாறுவது எப்படி?

(இந்தத் தலைப்பை Ctrl + click செய்தால் இதைப் பற்றிய விரிவான ஆங்கிலக் கட்டுரைக்கு செல்லலாம்.)


மாவுச்சத்து இரைப்பையை அடைந்தவுடன் பல என்சைம்களினால் ஜீரணமாகத் தொடங்குகிறது. இந்த ஜீரணம் சிறுகுடலிலும் தொடர்கிறது. இதன் காரணமாக மாவுச்சத்து குளுகோஸ் ஆக மாறி, இரத்தத்தினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. சாப்பிட்டவுடன் இந்த சர்க்கரையின் அளவு இரத்தத்தில் அதிக அளவில் இருக்கும். அத்தனை சர்க்கரையும் உடலுக்கு உடனடியாகத் தேவைப்படுவதில்லை. ஆகவே அதிக அளவில் இருக்கும் சர்க்கரையை, உடல் கல்லீரலில் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுகிறது. பிறகு இரத்தத்தில் குளுகோஸ் குறையும்போது கல்லீரலில் இருந்து சர்க்கரை இரத்தத்திற்கு வருகிறது. கல்லீரலில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட சர்க்கரை முழுவதும் குறைந்து போனால் அப்போது பசி ஏற்படுகிறது. இது "உடலில் சர்க்கரை குறைந்து விட்டது, நீ உணவு சாப்பிடவேண்டும்" என்று இயற்கை விடுக்கும் எச்சரிக்கையாகும். இது இயற்கை மனிதனுக்கு அளித்த ஒரு வரப்பிரசாதம்.

இந்த மாதிரி குளுகோஸ் கல்லீரலுக்குள் போவதற்கும் திரும்ப வெளியில் வருவதற்கும் இன்சுலின் என்னும் ஹார்மோன் தேவைப்படுகிறது. சிலருக்கு இந்த இன்சுலின் போதிய அளவு சுரக்காவிட்டால் இந்த வேலை நடை பெறாது. அப்போது சாப்பிட்டவுடன் இரத்தத்தில் அதிகமாக சேரும் குளுகோஸுக்கு தேவை இல்லாததினால், இந்த அதிகப்படியான குளுகோஸை உடல் வெளியேற்றி விடும். ஏனென்றால் அந்த அதிக அளவு குளுகோஸ் இரத்தத்தில் இருந்தால் பல அவயவங்களுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கும். குறிப்பாக கண்கள் பாதிப்படையும். தேவைக்கு அதிகமாக எது இருந்தாலும் உடல் அதை கழிவுப்பொருள் என்றே எடுத்துக்கொள்ளும்.


இந்த அதிக குளுகோஸை வெளியேற்றும் பொறுப்பு சிறுநீரகங்களின் மேல் சுமத்தப்படுகிறது. உடலில் சேரும் கழிவுப்பொருட்கள் எதுவானாலும் அவைகளை வெளியேற்றுவது சிறுநீரகங்கள்தான். தன்னுடைய வழக்கமான பொறுப்புகளுடன் இந்த சர்க்கரையை வெளியேற்றும் பொறுப்பும் கூடினால் சிறுநீரகங்கள் என்ன செய்யும்? ஸ்ட்ரைக் செய்யும். டாக்டர்கள் சர்வ சாதாரணமாக "கிட்னி பெயிலியர்" என்று சொல்லி விடுவார்கள். சரியான சமயத்தில் இதைக் கண்டுபிடித்து வைத்தியம் செய்தால் தப்பிக்கலாம். நோய் முற்றிய பிறகு வைத்தியம் செய்தால் குணம் காண்பது சற்று கடினம். இதுதான் நீரிழிவு நோய் என்று கூறப்படுகிறது.


இரத்தத்தில் சேரும் குளுகோஸ் எப்படி சக்தியாக மாறுகிறது என்று அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம். 

என்ன, இந்த ஆள்  இந்தப் பதிவை 
டிவிக்களில் வரும் மெகாத் தொடர்கள் போல் நீட்டிக்கொண்டு போகிறானே என்று சலிப்படைய வேண்டாம். ஒரு பதிவில் ஒரு செய்தியை மட்டும் கொடுத்தால்தான் அது மனதில் நன்றாகப் பதியும். அதனால்தான் இந்த ஜவ்வு மிட்டாய் விவகாரம். 

புதன், 16 ஜூலை, 2014

அத்தியாவசிய உணவு பகுப்புகளும் அவற்றிலுள்ள உண்மைகளும்.


இது ஒரு தொடர் பதிவு. நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள தத்துவங்களை எளிமையாக விளக்க முனைகிறேன். விளக்கம் வேண்டுபவர்கள் பின்னூட்டத்தில் தெரிவித்தால் விளக்குகிறேன்.

மனிதன் உயிர் வாழ உணவு அவசியம். அவனுடைய உடல் பராமரிப்புக்கும் அவன் வேலை செய்ய சக்தி கிடைக்கவும் உணவு பயன்படுகிறது. ஆனால் உணவில் என்னென்ன சத்துக்கள் உள்ளன, அவைகளின் வகைகள் யாவை என்று உணர்ந்து நாம் சாப்பிடுவதில்லை. வயிறு நிறைந்து பசி தீரவேண்டும் என்பதே சாப்பிடுபவரின் குறிக்கோளாக இருக்கிறது.

அதிகம் சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியம் என்று பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. விளம்பரங்களில் சொல்லப்படும் உணவுக் கருத்துகள் யாவும் வியாபாரத்திற்காக சொல்லப் படுபவை. அவைகளில் உண்மை இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையின் அளவு 1 சதம் இருக்கலாம். யாராவது கேஸ் போட்டால் கோர்ட்டில் சொல்வதற்காக இதை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே விளம்பரங்களை முழுமையாக நம்பாதீர்கள்.

உணவுகளில் மனிதனுக்குத் தேவைப்பட்ட அத்தியாவசியச் சத்துகள் எவையென்றால்:

1. மாவுச்சத்து. 

இதுதான் மனிதனுக்கு வேலை செய்வதற்கான சக்தியைக் கொடுக்கிறது.

உதாரணங்கள்:

 *  அரிசி  * கோதுமை  *  ராகி  * சோளம் முதலானவை.

இவைகளில் இரண்டு வகை இருக்கிறது.

ஒன்று - மென்மையானவை.

இரண்டு - மென்மையில்லாதவை.

அரிசியில் கைக்குத்தலரிசி மென்மையில்லாதது. ஆனால் அதில் மனிதனுக்கு தேவையான சத்துகள் வீணாகாமல் அப்படியே இருக்கின்றன. அதை இயந்திரத்தில் கொடுத்து பல முறை மேல் தோலை உரித்து (தோல் உரிப்பது என்பது இதுதான்) வெறும் சக்கையான உள்புற அரிசியாக்கி கிடைப்பது மென்மையான அரிசி.

கடைகளில் அரிசி வாங்கும்போது நன்கு வெண்மையாக இருப்பதைத்தான் வாங்குகிறோமே தவிர அதன் சத்துகளின் தரத்தை நாம் பார்ப்பதில்லை. இன்றைய நாட்களில் சிறுவர்களுக்குக் கூட நீரிழிவு நோய் வருவது இதனால்தான்.

காரணம் என்னவென்றால் இத்தகைய வெண்மைப்படுத்தப்பட்ட அரிசி ரகங்களில் மாவுச்சத்தைத் தவிர மற்ற சத்துக்கள் எதுவும் இல்லை. இத்தகைய அரிசி உணவு எளிதாக ஜீரணம் ஆகி விடும். வயதானவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்ற உணவு இதுதான். ஆனால் கடின உடல் உழைப்பாளிகளுக்கும் நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கும் இது தீமையே விளைவிக்கும்.

அதே போல் நன்கு சுத்தம் செய்யப்பட்ட கோதுமை மாவு, மைதா மாவு ஆகியவைகளும் தரம் குறைந்தவைகளே. ஆனால் விளம்பரங்களில் இத்தகைய சுத்தம் செய்து, நல்ல சத்துக்களை நீக்கிய, பொருட்களுக்கு அதிக விளம்பரம் செய்து அதன் விலையை ஏற்றுகிறார்கள். சரி, இனி நாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு நிச்சயம் போக முடியாது. இப்போது இந்த சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவதைப் பற்றி யோசிப்போம்.

இந்த மாவுச்சத்துதான் மனித உழைப்பிற்கு வேண்டிய சக்தியைக் கொடுக்கிறது. அதனால் இதைத் தவிர்க்க முடியாது. ஒரு கிராம் மாவுச்சத்து நான்கு கலோரி சக்தியைக் கொடுக்கிறது. ஒரு கிலோ அரிசி 50 ரூபாய் என்று வைத்துக்கொண்டால் ஒரு கிராம் அரிசி  ஐந்து பைசாதான் ஆகிறது. ஐந்து பைசாவில் நான்கு கலோரி சக்தி கிடைக்கிறது. ஏறக்குறைய ஒரு கலோரிக்கு ஒரு பைசாதன் ஆகிறது. மனிதனின் உணவில் மிகவும் சலீசான உணவு இதுதான். அதனால்தான் இத்தகைய உணவுகளை வசதி குறைந்தவர்கள் அதிகம் சாப்பிடுகிறார்கள்.

இந்த மாவுச் சத்து உடலுக்குள் போய் எப்படி சக்தியாக மாற்றமடைகிறது என்பதை அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம்.

புதன், 9 ஜூலை, 2014

வெற்றி, வெற்றி, வெற்றி நமதே


பி எஸ் என் எல் மற்றும் கூகுள் இருவரும் என் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய குழப்பங்களையும் பிரச்சினைகளையும் சென்ற பதிவுகளில் பார்த்தோம். எனக்கு ஏதாவது பிரச்சினை வந்து விட்டால் அது ஒரு வண்டு ரூபம் எடுத்து என் மண்டைக்குள் புகுந்து விடும். அந்த பிரச்சினையைத் தீர்க்கும் வரையிலும் அது அங்கே உட்கார்ந்து மூளையைக் குடைந்து கொண்டே இருக்கும். பசி, தாகம் எடுக்காது. தூக்கம் வராது. பித்துப் பிடித்தவன் போல் வீட்டிற்குள் உலா வருவேன்.

இந்த குணம் என் ரத்தத்தில் ஊறிப்போன ஒன்று. இப்பொழுதும் இந்த யூட்யூப் டவுன்லோடு பிரச்சினை என் மண்டைக்குள் புகுந்து குடைந்து கொண்டே இருந்தது. பல இடங்களில் தேடியதில் பலவிதமான தீர்வுகள் சொல்லப்பட்டன. ஆனால் அவைகளில் எதுவும் வெற்றி பெறவில்லை.

கடைசியாக கூகுளாண்டவரிடமே வேண்டியதில் ஒரு வழி காட்டினார். அதாவது இன்டர்நெட் செட்டிங்கில் சென்று DNS Server எண்களை மாற்றச் சொன்னார். இது ஒரு சிக்கலான வழி. தீர்வு ஏற்பட்டாலும் ஏற்படலாம் அல்லது கம்ப்யூட்டர் முடங்கிப் போனாலும் போகலாம். அப்படி முடங்கினால் அதை சரி செய்ய. முன் அனுபவம் இருக்கிறதே.

ஆகவே துணிந்து செயலில் இறங்கினேன். இது ஒரு பை-பாஸ் சர்ஜரி மாதிரி. திட மனதுடன் ஆபரேஷனை செய்து முடித்தேன். எல்லாவற்றையும் க்ளோஸ் செய்து திரும்பவும் ஆன் செய்தேன். கம்ப்யூட்டர் உயிருடன் இருந்தது. அது மட்டுமா, முன்பு செயல்படாமல் இருந்த யூட்யூப் டவுன்லோடர் செயல்பட்டது. பயர்பாக்ஸ் பிரவுசரில் யூட்யூப் விடியோக்கள் தெரிய ஆரம்பித்தன. அவைகளை அங்கிருந்தே டவுன்லோடு செய்யவும் முடிகிறது.

அப்பாடா என்று சொல்லலாம் என்று பார்த்தேன். ஆனால் பி எஸ் என் எல் காரன் புண்ணியத்தினால் இன்டர்நெட் வேகம் குறைந்து போனதால் டவுன்லோடு மிகவும் மெதுவாகத்தான் செயல்படுகிறது. ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் வந்தால் இன்னொரு பக்கம் துக்கம் வருகிறது. இதுதான் வாழ்க்கை என்று திருப்திப் பட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான்.