வியாழன், 9 ஜனவரி, 2014

எப்படியெல்லாம் ஏமாற்றுகிறார்கள்!


நேற்று எனக்கு மெயிலில் கீழ்க்கண்ட கடிதம் வந்தது. இதுமாதிரியான கடிதங்கள் காலங்காலமாக வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஆனாலும் மக்கள் இந்த மாதிரி கடிதங்களில் ஏமாந்தும் போகிறார்கள்.

எதற்கும் மக்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கைக்காக இந்த கடிதத்தை பதிவிடுகிறேன். உங்கள் அனுபவத்தையும் பின்னூட்டத்தில் பகிர்ந்தால் வாசகர்களுக்கு உபயோகமாயிருக்கும்.
=================================================================
From: kavita mazumdarshaws
Reserve Bank of India
Auditing and Accounting.

Dear Friend.
This is an important and confidential letter to you, as God may have it, Am kavita mazumdarshaws, I work in the Reserve Bank of India account department for years now, in September 2007, a foreigner (Mr.Chowalert Jitjamnong) who wanted to invest in a Real Estate, Agriculture business in India, I was his account co-coordinator that will direct & manage a fund 5,05,08,609.00 CRORE   (Five Crore Five Lakh eight thousand Six Hundred and Nine rupees only)  to property developer's or any of his partner account if reached a deal but Indian law was against foreigners investing directly in India as of that time. He was on tourist holidays with his family ,Also wished to use the time to invest in India but he died on the process in Thailand with his family without signing any legal documents on a next of Kin.
I write to solicit for support and assistance from you to carry out this deal in my bank that will benefit us, Also to help you to be self employed by establishing you own desired business. See the link below as directed by RBI over a year now which led to my decision to contact you for this urgent deal without any risk or problem in future, it is 100% risk free, you can see the link below for updates


Lying in his inactive account is the sum of RS5,05,08,609.00 CRORE   (Five Crore Five Lakh eight thousand Six Hundred and Nine rupees only)) belonging to a dead foreign customer (Mr.Chowalert Jitjamnong) who was a Oil&Gas consultant, he happened to be deceased during a vacation trip with his wife (Mrs .Siriphut Jitjamnong) and the only child (Chawit Jitjamnong) on board One-Two-Go Orient-Thai Airlines flight OG269 Phuket Airport plane crash of Monday, 17th September 2007 from Bangkok to Phuket.
Info of this crash was on the news which I have tried to notify his relatives but to no avail as he lives a secret life without telling anybody about the money, see link below for more details


Unfortunately, he has no family member in India or Over-sea who are aware of the existence of the funds, at this juncture, I have decided to do business with you by soliciting your assistance in applying as his partner to the bank then the money will be released to you, as I do not want the money to go into the bank treasury as an unclaimed bill, because the banking laws and guidelines stipulates that if such money(S) remains unclaimed for a period of six years(6yrs),the money will be moved into the bank treasury as an unclaimed bill  .

My request and interest for a deal is occasioned by the fact that the customer was a foreigner and he secretly deposited the money without telling anybody, more importantly I will be responsible for approving application  as part of my duty and recommendations but I will not let anybody know about the secret deal between us. 50% of the money will be my share and 40% will be your share for your role, partner and assistance to actualise this deal, while 10% will be for payment of expenses made during and after the deal/transfer into your account thereafter you will assist me invest part of my share once the money entered your account for disbursement according to the percentage indicated above.

To commence the immediate transfer of the fund to your account as agreed, I will arrange an application to the bank making you the beneficiary of the money  and upload your data as an Investor partner to the deceased to make it legal, and then we will follow up all formalities for the transaction. Send me application requirements
Full Name............................................
Address................................................
Telephone Number.............................
Fax Number.........................................
Email Address.....................................
Sex.........................................................
Date of Birth..........................................
Occupation............................................
Id PROOF-----------------------------------
To enable me fix it up in the deceased customer file immediately. It is 100% risk free because it will be secret and nobody will find out.Upon receipt of your reply, I will send to you, the text of application you are to send to the bank, and further clarify you in other issues as to effect this business
Waiting to hear from you urgently. Kindly reply to my mail only: kavita.mam@cpu.in.th

Best Regards
kavita mazumdarshaws
E-Mail:  kavita.mam@cpu.in.th

==================================================================

நான் ஒரு பதிலும் போடவில்லை.