சனி, 4 ஜூன், 2011

இந்தியாவின் சனி இன்றோடு ஒழிந்தது

இந்த போட்டோவைப் பார்த்த பிறகும் இந்திய நாட்டு சனியான லஞ்சம் ஒழியவில்லை என்று யாராவது நினைத்தால் அவர்கள் கீழ்ப்பாக்கம் செல்லவேண்டியவர்கள்.