செவ்வாய், 28 ஜூன், 2011

தமிழ்மணம் திரட்டி-பிரச்சினைகள்

தமிழ்மணம் திரட்டியில் இணைத்துள்ள அனைத்துப் பதிவுகளும் தரவிறங்க மிகுந்த நேரம் எடுத்துக் கொள்கின்றன. மேலும் பல சமயங்களில் "டைம் அவுட்" என்ற செய்தி மட்டுமே வருகிறது.


யாராவது இதை சரி செய்வார்களா?