இடுகைகள்

ஏன் மனிதன் மிருகமாகிறான் ?

பதிவுகளும் பின்னூட்டங்களும்.

பொய் சொன்னாலும் பொருந்தச் சொல்லோணும்.

பதற்றம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பிச்சையெடுத்தானாம் பெருமாளு, பிடுங்கித்தின்னானாம் அனுமாரு

ஆசை இருக்கு தாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு மாடு மேய்க்க

கல்யாணம் கட்டுவது எதற்காக?

சென்னைப் பேரிடர் மேலாண்மை

சென்னை வெள்ளம்.

இது என்னுடைய 900 ஆவது பதிவு

நாம் எல்லோரும் வள்ளல்களே

மனிதனும் சம்பிரதாயங்களும்

பதிவர்களின் ஆயுள்.

விதியின் விளையாட்டு-கடவுளைக் கண்டேன்.

இந்து மத சம்பிரதாயங்களும் சங்கடங்களும்.