ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி, 2015
தமிழரின் பெருமை தெரியவேண்டும் என்றால்.தமிழகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆணையிட வேண்டும்  ...மேலும் வாசிக்க


இந்தத் தளத்தில் நுழைந்தவுடன் கீழ்க்கண்ட படம் தோன்றுகிறது. என்ன செய்தாலும் மறைய மாட்டேன் என்கிறது. தளத்தின் ஆசிரியர் கவனிக்கவும்.